arxayınlıq

arxayınlıq
is. Sakitlik, dinclik, salamatlıq, xatircəmlik, əmin-amanlıq, rahatlıq, asudəlik. Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey . . əsgəri narahat edir. Ə. Ə.. Arxayınlığa çıxmaq – rahat olmaq, nigarançılıqdan qurtarmaq, rahat həyata başlamaq. İndi əməlli-başlı arxayınlığa çıxıbdır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • xatircəmlik — is. Arxayınlıq; həyəcan, iztirab, narahatlıq, inamsızlıq olmadığı hal; işin tam uğur və müvəffəqiyyətlə nəticələnəcəyinə arxayın olma. Xatircəmlik vermək – arxayınlıq vermək, arxayın etmək, xatircəm etmək, nigarançılıqdan qurtarmaq, əmin etmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • itminan — ə. 1)arxayınlıq, yəqinlik, xatircəmlik; 2) inam, etimad …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • arxayınçılıq — is. dan. 1. İşlərin yaxşı gedəcəyinə əsassız olaraq inanmaq nəticəsində hasilə gələn xatircəmlik, əminlik. Arxayınçılığa tezliklə son qoyulmalıdır. – <Yolçular> öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirdilər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • asudəlik — is. Rahatlıq, dinclik, sakitlik, arxayınlıq, qayğısızlıq. Asudəliyə çıxmaq. – Asudəlik istərsən, dünyadan uzaqlaş sən; Keçmişlərə et tövbə, təqsirinə peşman ol. H. x.. Əmisi Ağayar haqqında eşitdiklərini asudəliklə z. fikirləşməyə indi onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dinulik — is. 1. Rahatlıq, sakitlik, istirahət. Mənə alın tərimlə qismət oldu dincliyim. S. Rüst.. Bəli, Şamama dincliyi, rahat oturmağı başqa cürə başa düşən adamdı. Ə. Ə.. Dinclik bilməmək – istirahət etməmək, rahatlıq bilməmək, daim çalışmaq, işləmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sakitlik — is. 1. Səs, danışıq, hay küy olmadığı hal; tam sükut, səssizlik. Sakitliyi gözləmək. Sakitlik yaratmaq. Sakitliyi pozmaq. – Elə sakitlik idi ki, nə bir kimsənin səsi çıxırdı, nə də bir yarpaq tərpənirdi. S. S. A.. <Qəhrəman:> Sükut deyirəm …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • toxtaqlıq — is. Toxtaq olma; arxayınlıq, xatircəmlik, rahatlıq, səbir, dözüm. Toxtaqlıq, təskinlik bədbəxt hadisəni geri qaytarmır. Ə. Vəl.. Toxtaqlıq vermək – bax toxtatmaq. Haya gələn ağsaqqal, qarasaqqal Rüstəmə toxtaqlıq verməyə başladı. S. R.. Sərvinaz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xatircəmliklə — z. Xatircəm halda, rahat rahat, narahat olmadan, arxayın halda. Yədullah xan xatircəmliklə çaparı yola saldı. S. R.. . . Ağasəfər gördüyü pis yuxunu yadından çıxarmağa çalışıb, buna müvəffəq olan adamlara məxsus arxayınlıq və xatircəmliklə yenə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüngüllük — is. 1. «Yüngül»dən mücər. (ağırlıq ziddi). Havanın yüngüllüyü. Paltarın yüngüllüyü. Xasiyyətin yüngüllüyü. Vəzifənin yüngüllüyü. 2. məc. Yüngül hərəkət, qeyri ciddilik. Yüngüllük etmək – qeyri ciddi hərəkət etmək. 3. məc. Arxayınlıq, rahatlıq… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əminlik — is. 1. Sakitlik, əmin amanlıq, qorxusuzluq. 2. Xatircəmlik, arxayınlıq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”